Musicals, theater en toneel van Joop van den Ende Theaterproducties

Disclaimer

Algemene voorwaarden en privacy statement

Joop van den Ende Theaterproducties B.V. is een van de werkmaatschappijen van Stage Entertainment B.V. Joop van den Ende Theaterproducties B.V. waardeert uw belangstelling voor haar producten en uw bezoek aan deze website. Uw privacy is belangrijk voor ons en we willen dat u zich prettig voelt bij het bezoek aan onze websites. De bescherming van uw privacy bij het verwerken van uw persoonlijke gegevens is een belangrijke zaak, waaraan we tijdens onze bedrijfsprocessen speciale aandacht besteden. Persoonlijke gegevens die tijdens bezoeken aan onze websites worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die gelden in de landen waarin de websites worden onderhouden.

 

Gelinkte sites

De website(s) en e-mail nieuwsbrieven van Joop van den Ende Theaterproducties B.V. kunnen voorzien zijn van (hyper)links naar websites van derden en toegang geven tot onderwerpen, producten en diensten van derden. Gelinkte sites worden niet regelmatig beoordeeld, gecontroleerd of onderzocht door Joop van den Ende Theaterproducties B.V. en Joop van den Ende Theaterproducties B.V. is derhalve niet verantwoordelijk, noch aanvaardt Joop van den Ende Theaterproducties B.V. enige aansprakelijkheid voor inhoud, beschikbaarheid, reclame, producten of andere aangelegenheden van dergelijke gelinkte sites. Deze links impliceren geen bevestiging of samenwerking van Joop van den Ende Theaterproducties B.V. met derden. Wij verwijzen u naar het door deze derden bepaalde beleid met betrekking tot dataverzameling, privacy en andere zaken voordat u deze gaat gebruiken.

 

Inzameling en verwerking van persoonlijke gegevens en cookies

Wanneer u onze websites bezoekt, registreert onze web server automatisch de naam van uw internetservice-provider, de browser en zijn instellingen, de website van waaruit u ons bezoekt, de websites die u momenteel bezoekt en de datum en duur van uw bezoek. Joop van den Ende Theaterproducties B.V. gebruikt "cookies" om de voorkeuren van onze bezoekers te volgen en onze websites dienovereenkomstig te optimaliseren. Aanvullende persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen als deze vrijwillig door u worden verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, onderzoek of prijsvraag of ter uitvoering van een contract.

 

Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens en doelspecificatie

Joop van den Ende Theaterproducties B.V. gebruikt de door u verstrekte persoonlijke gegevens uitsluitend met het oog op het technisch beheer van de websites, klanttevredenheid en marktonderzoeken, administratie en marketing, alleen in de mate die voor elk specifiek geval noodzakelijk en wettelijk toegestaan is. We zullen uw gegevens alleen bekendmaken aan overheidsautoriteiten in gevallen waarin dit wettelijk vereist is.

 

Opt out

We willen uw gegevens graag gebruiken om u over onze producten te informeren en indien van toepassing naar uw mening te vragen. Uiteraard is uw deelname volledig vrijwillig. Als u niet instemt, kunt u ons te allen tijde schriftelijk hierover informeren, zodat we het gebruik van uw gegevens dienovereenkomstig kunnen tegenhouden. Richt uw schrijven, onder vermelding van 'adresblokkade' aan Joop van den Ende Theaterprodukties B.V., Postbus 75177, 1070 AD Amsterdam.

 

Inzage en correctie

Ons bestand is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag onder nummer m1273085. U kunt ons vragen welke gegevens over uzelf in dat bestand zijn opgenomen. Wij kunnen een vergoeding in rekening brengen voor het verstrekken van deze gegevens. Indien er onjuistheden voorkomen in uw gegevens dan kunt u schriftelijk om aanpassing daarvan verzoeken. Hiertoe kunt u zich, o.v.v. "wijziging persoonsgegevens" richten tot Joop van den Ende Theaterproducties B.V., Postbus 75177, 1070 AD Amsterdam.

 

Beveiliging

Joop van den Ende Theaterproducties B.V. heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging of tegen inzage door onbevoegden.

 

Inschrijving post en e-mailings

Indien u zich via Musicals.nl website hebt aangemeld om op de hoogte te worden gehouden van nieuwtjes en aanbiedingen van Joop van den Ende Theaterproducties B.V, worden uw gegevens door Joop van den Ende Theaterproducties B.V. gebruikt conform het artikel "Gebruik en openbaarmaking van persoonlijke gegevens en doelspecificatie" in dit privacy statement.

 

see-tel-nr

Groepsarrangementen

Musicals.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. - sluiten